Wzrost płacy minimalnej w 2024 roku – co trzeba wiedzieć?

kobieta kadrowa

W 2024 roku pracodawcy w Polsce stanęli przed nowym wyzwaniem: rekordowym wzrostem płacy minimalnej. To zmiana, która dotknie każdy sektor rynku pracy. Jakie konsekwencje przyniesie dla strategii płacowych przedsiębiorstw? Z pewnością zmobilizuje pracodawców do analizy dotychczasowej struktury wynagrodzeń. To okazja do przyjrzenia się całemu systemowi Total Rewards oraz jego elementom, na które składa się przecież nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także benefity oraz dodatki budujące dobrostan pracownika. 

Podniesienie minimalnego wynagrodzenia pociąga za sobą spłaszczenie struktury wynagrodzeń i presję płacową. Pracodawca musi zatem nie tylko ponieść wyższe koszty związane z obowiązkowymi podwyżkami, ale także  skonfrontować się ze zwiększonymi oczekiwaniami reszty pracowników. Czy jest możliwe podniesienie dochodów netto i siły nabywczej pracowników przy jednoczesnej optymalizacji kosztów po stronie pracodawcy? W artykule podpowiemy, jak można podejść do tematu wartościowego uzupełnienia wynagrodzeń dla osób zarabiających więcej niż „najniższa krajowa”, przynosząc korzyści finansowe pracowników przy jednoczesnych oszczędnościach dla pracodawcy. Przeczytaj i dowiedz się, na czym polega „tańsza podwyżka” i  jak zaoszczędzić na składkach ZUS.

 

Rekordowy wzrost płacy minimalnej w 2024 roku

Rok 2024 przynosi znaczące zmiany w polskim systemie wynagrodzeń. Od 1 stycznia 2024 roku, minimalne wynagrodzenie za pracę zostało zwiększone do 4242 zł brutto, co stanowi skokowy wzrost o 752 zł (21,5%) w porównaniu do roku 2023. Kolejna zmiana nastąpi od 1 lipca, kiedy to płaca minimalna osiągnie poziom 4300 zł brutto.

Wzrost ten, niespotykany w poprzednich latach, rodzi wiele pytań dotyczących jego wpływu na rynek pracy i gospodarkę. Ta zmiana jest nie tylko odzwierciedleniem aktualnej sytuacji gospodarczej, ale stanowi również szansę dla pracodawców na przemyślenie strategii wynagrodzeń i lepsze wykorzystanie benefitów pracowniczych. Do tych zaliczamy na przykład karty lunchowe Edenred, które są narzędziem zwiększającym zadowolenie i siłę nabywczą  pracowników, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów operacyjnych. Dlatego kartę lunchową nazywa się „tańszym sposobem na podwyżkę”.

 

Ile będzie wynosić „najniższa krajowa” w 2024 roku?

W 2024 roku, pracownicy w Polsce mogą spodziewać się znaczącego wzrostu płacyMinimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie:

  • od 1 stycznia 2024 roku – 4242 zł brutto (3221,98 zł netto),
  • od 1 lipca 2024 roku – 4300 zł brutto (3261,53 zł netto).

Całkowity koszt pracodawcy po zmianie wysokości płacy minimalnej będzie wynosił odpowiednio 5110,76 zł i 5180,64 zł.

 

Czym jest płaca minimalna i od czego zależy?

Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie, które pracodawca może wypłacić pracownikowi. W Polsce wysokość płacy minimalnej jest ustalana corocznie przez rząd, który bierze pod uwagę czynniki takie, jak aktualna sytuacja gospodarcza, inflacja, wzrost gospodarczy oraz średnie wynagrodzenia w kraju

Wzrost płacy minimalnej w 2024 roku odzwierciedla próbę zrównoważenia rosnących kosztów życia i utrzymania siły nabywczej pracowników na adekwatnym poziomie. 

 

Na co wpływa wysokość płacy minimalnej?

Wysokość płacy minimalnej w Polsce ma przełożenie nie tylko na pracowników i pracodawców, ale również na całą gospodarkę. Z jednej strony, wzrost płacy ma na celu zabezpieczenie minimalnego standardu życia dla pracowników, chroniąc ich przed zbyt niskimi wynagrodzeniami. Z drugiej strony, odbija się na kosztach dla przedsiębiorców, co może wpłynąć na decyzje dotyczące zatrudnienia, inwestycji oraz cen produktów i usług.

 

Podwyżka minimalnej płacy a spłaszczenie wynagrodzeń i presja płacowa

Podwyżka płacy minimalnej w Polsce w 2024 roku rodzi pytania dotyczące jej przełożenia wpływu na strukturę wynagrodzeńpresję płacową w przedsiębiorstwach. Wzrost minimalnego wynagrodzenia zasadniczego prowadzi do spłaszczenia struktury płac, zmniejszając różnice wynagrodzeń między pracownikami o różnym poziomie doświadczenia i umiejętności. Jest to istotne z punktu widzenia kadr, ponieważ może wpływać na motywację pracowników i ich postrzeganie sprawiedliwości wewnętrznej. 

Wzrost płacy minimalnej zazwyczaj oznacza dużą presję płacową pracowników i konieczność zmian. Firmy muszą stale dostosowywać swoje budżety i strategie płacowe, aby zachować konkurencyjność i atrakcyjność na rynku pracy. W dobie rosnących kosztów wszelkie możliwe oszczędności w tym zakresie mogą okazać się na wagę złota. W tym kontekście, rozwiązania oferowane przez Edenred, takie jak karty lunchowe, mogą stanowić wartościowy element strategii wynagrodzeń, pozwalając na zaoferowanie dodatkowych świadczeń zwolnionych ze składek ZUS. Taki benefit może być sposobem na tańszą podwyżkę dla tych osób, które zarabiają więcej niż wynosi płaca minimalna, ale będą oczekiwały podwyżki po spłaszczeniu struktury wynagrodzeń.

 

Benefity pracownicze jako element wynagrodzenia?

Z analiz wynika, że wprowadzenie systemu wynagrodzenia typu Total Rewards, czyli takiego, który uwzględnia benefity, jest silnym trendem na rynku. Rozwiązanie to sprawdza się w okresach podwyższonej inflacji, gdyż zwiększa realną siłę nabywczą pracownika.

Z badań wynika, że obecnie pracownicy najbardziej cenią te benefity pracownicze, które realnie poprawiają ich domowy budżet i z których mogą korzystać codziennie. Dobrym przykładem są karty lunchowe, karty podarunkowe czy dofinansowanie dojazdów do pracy. 

W czasach presji płacowej warto inwestować w konkretne benefity pracownicze. Jakie? Przede wszystkim w takie, które są uniwersalne i poprawiają dobrostan pracowników na co dzień, oferując realne wsparcie finansowe i wzmocnienie domowych budżetów. Warto sprawdzić też możliwe odpisy i zwolnienia, z których pracodawca może skorzystać oferując pracownikom określone świadczenia.

Skontaktuj się z nami, aby poznać możliwe oszczędności na ZUS dla Twojej firmy  

 

Podwyżka w formie benefitu, czyli karta lunchowa zwolniona z ZUS

Warto wiedzieć, że istnieją benefity które są zwolnione z ZUS, przykładem jest dofinansowanie posiłków pracownikom np. na karcie lunchowej. Co istotne kartę taką można finansować zarówno z ZFSŚ, jak i ze środków obrotowych.

Karta lunchowa do kwoty 450 zł miesięcznie jest zwolniona z obciążeń ZUS, co stanowi korzyść zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. Co za tym idzie, alternatywą dla podwyżek wynagrodzeń zasadniczych (powyżej kwoty minimalnej) może być przekazanie tych środków na karcie lunchowej. Wyliczenia pokazują, że w porównaniu z bezpośrednią podwyżką wynagrodzenia, karta może przynieść oszczędności dla pracodawcy i większą korzyść netto dla pracownika. 

Na przykład, oferując 450 zł na karcie lunchowej zamiast podwyżki, pracodawca oszczędza ponad 100 000 zł rocznie na składkach ZUS przy zatrudnieniu 100 pracowników.

Podwyżka o wysokości 450 zł brutto kosztuje bowiem pracodawcę aż 542,17 zł. Ok. 92 zł oszczędności miesięcznie na składkach przez 12 miesięcy w roku pomnożone przez 100 pracowników daje kwotę przekraczającą 100 000 zł rocznie.

Przy podwyżce wynagrodzenia zasadniczego o 450 zł (koszty pracodawcy), kwota podwyżki wyniesie 376, 63 zł brutto i jedynie  256,74 „na rękę”.

Przekazując 450 zł na kartę lunchową dla pracownika, odliczamy jedynie podatek dochodowy (54 zł), a pracownik ma do wykorzystania 396 zł.

Nietrudno obliczyć oszczędność roczną: (396 zł - 256 zł) x 12 mies. = 140 zł x 12 mies. = 1680 zł rocznie więcej dla pracownika.

Badanie „Barometr 2023” wykazało, że użytkownicy kart lunchowych preferują tę formę benefitu nad bezpośrednią podwyżkę wynagrodzenia. Nic dziwnego – otrzymując środki na karcie, pracownicy zyskują rocznie ponad 1600 zł więcej „na rękę” niż w przypadku tradycyjnej podwyżki wynagrodzenia.

Podsumowując, wzrost płacy minimalnej w 2024 roku otwiera możliwości dla pracodawców do zastosowania kreatywnych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń. Benefity pracownicze, takie jak karta lunchowa, mogą być korzystną alternatywą, która wspiera siłę nabywczą pracowników, jednocześnie generując oszczędności dla pracodawców. Pamiętajmy jednak, że podwyżka w formie karty lunchowej będzie rozsądnym rozwiązaniem wyłącznie dla  podwyżek powyżej pensji minimalnej. 

Nie można nie wspomnieć, że podwyżki w obecnej sytuacji ekonomicznej są odpowiedzią na podstawowe potrzeby pracowników, to właśnie uważność na potrzeby ludzi stoi u podstaw budowania długofalowego powodzenia biznesu. 

 

 

Oceń artykuł:
Średnia ocen: 0
Opinii: 0