Zyskaj status well-beingowej firmy

Well-being, czyli troska o dobrostan człowieka to trend, który coraz śmielej wkracza do biznesu. Pod tym pojęciem kryje się nowe podejście do kultury pracy, w centrum którego jest człowiek -  pracownik i jego potrzeby psychofizyczne, a nie zysk, który on sam wypracowuje.

Well-being jest siłą napędową współczesnej organizacji. Badania dowodzą (WellBeing&Engagement), że  pracownicy firm (83%), które rozwijają programy wellbingowe są bardziej zadowoleni z pracy, jak również stają się najlepszymi ambasadorami własnej marki.  Są skłonni do wyrażania pozytywnych opinii o firmie, i aktywnie angażują sią w działania Employer Branding (84% badanych).

Jak rozwijać narzędzia do budowania kultury well-beinowej firmy?

W ideę zdrowego stylu życia wpisują się takie rozwiązania, za pomocą których pracodawca zdrowo motywuje swój zespół do regularnych i odżywczych posiłków w godzinach pracy. To m.in. przedpłacona karta lunch -  inwestycja w zdrowie, wysoką wydajność i długotrwały spadek absencji pracowników, czyli czynniki kluczowe dla sukcesu rozwoju firmy.

Atrakcyjny, rozbudowany pakiet benefitów skutecznie zwiększy motywację w zespole oraz potencjał CSR firmy. Bez wątpienia jest to bardzo wartościowy i oczekiwany benefit dla pracowników, który wspiera ich dobrostan. Zrób pierwszy krok w kierunku well-beingowej firmy.

Wybierz jeden z produktów Edenred