Well-being – co to jest i dlaczego warto o niego zadbać?

wellbeing pracownika

Wielu podwładnych w codziennej pracy boryka się ze stresem, niemiłą atmosferą lub brakiem możliwości rozwoju. Aby rozwiązać te problemy, liderzy w firmach powinni postawić na podejście well-being, którego celem jest zapewnienie dobrostanu psychicznego zatrudnionym osobom. Działania z tego zakresu są wyjątkowo ważne w czasach pandemii.

Well-being – co to takiego?

 

Well-being to pojęcie, które w dosłownym tłumaczeniu oznacza dobrostan. Można więc powiedzieć, że jest to sytuacja, w której dana osoba czuje się komfortowo. Sama koncepcja well-being stanowi kompleksowe podejście do człowieka i zaspokajania jego różnorodnych potrzeb. Składa się na niego m.in. poczucie bezpieczeństwa, realizowanie własnego potencjału, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kształtowanie odporności psychicznej oraz odczuwanie szczęścia i zadowolenia z życia.

Według badacza zajmującego się teorią well-being, prof. Martina Seligmana, dobrostan psychiczny obejmuje pięć ważnych elementów określanych skrótem PERMA. Według niego na poziom satysfakcji wpływają:

  • P (positive emotions) – pozytywne emocje, jak m.in. radość, nadzieja, ciekawość lub ogólne poczucie komfortu. Ich odczuwanie podnosi zadowolenie, wzmaga kreatywność i pozwala na zbudowanie dobrej atmosfery w pracy.
  • E (engagement) – zaangażowanie, czyli stan wynikający z oddawania się jakiemuś zadaniu, do którego wykonania ma się odpowiednie kompetencje i które samo w sobie motywuje do działania, a jego realizacja przynosi satysfakcję.
  • R (relationships) – relacje nawiązywane w danym otoczeniu, np. w środowisku zawodowym.
  • M (meaning) – poczucie sensu związane ze świadomością, że jest się potrzebnym, a wykonywane przez nas działania mają znaczenie.
  •  A (accomplishment/achievement) – osiągnięcia i ich docenianie, czyli stan, w którym ma się określone cele, których realizacja pozwala się rozwijać.

 

Well-being stanowi więc holistyczne podejście, uwzględniające różne aspekty życia człowieka. Dążenie do osiągnięcia dobrostanu jest esencją psychologii pozytywnej, która zmierza do maksymalizowania osobistego rozwoju.

Dlaczego warto zadbać o dobrostan psychiczny pracowników?

 

Większość osób spędza w pracy aż 1/3 życia. Poziom dobrostanu psychicznego poszczególnych pracowników wpływa więc na to, jak wygląda środowisko zawodowe. W związku z tym pracodawcy, którym zależy na zbudowaniu zgranego, usatysfakcjonowanego i szczęśliwego zespołu, powinni zadbać o well-being podwładnych. Takie podejście przynosi wymierne korzyści obu stronom. Według badań poczucie szczęścia sprawia, że pracownicy są o 43% bardziej produktywni i aż o 86% bardziej kreatywni. Odczuwanie radości z wykonywania pracy w 98% wpływa też na obniżenie stresu oraz poprawia kontakty ze współpracownikami, ponieważ pozytywne emocje oddziałują na poziom życzliwości i budowanie poczucia wspólnoty. Tym samym dobrostan psychiczny sprawia, że atmosfera w pracy staje się o wiele lepsza, a relacje międzyludzkie właściwie się rozwijają. Wpływa to także pozytywnie na zwiększenie zaangażowania, efektywności i motywacji pracowników.

Oprócz tego dobrostan oddziałuje na stan zdrowia psychicznego i fizycznego, ponieważ poprawia naszą odporność. To wyjątkowo istotne, ponieważ we współczesnym świecie choroby cywilizacyjne, jak depresja, otyłość, wypalenie zawodowe czy chroniczny stres stanowią zagrożenie dla pracowników i biznesu. Aby zmierzyć się z tymi problemami, pracodawcy muszą wprowadzać koncepcję well-being do swoich organizacji.

Jak odpowiednio zadbać o dobrostan podwładnych?

 

Zadbanie o dobrostan pracowników wymaga działania w różnych obszarach. Wśród nich znajdują się: wygląd miejsca zatrudnienia oraz panujące w nim warunki, jego kultura organizacyjna oraz obowiązujące w nim systemy i procesy, a także świadomość, relacje i zdrowie podwładnych. Chcąc pomóc pracownikom w osiągnięciu dobrostanu, warto skorzystać ze sprawdzonych, certyfikowanych narzędzi. Należą do nich np. benefity pracownicze. Jednym z nich jest karta lunch Edenred, wyróżniona certyfikatem Well-being Institute i uznana za korzyść, która pozytywnie wpływa na dobrostan w miejscu zatrudnienia. Taki dodatek do wynagrodzenia pozwala zatroszczyć się o zdrowie pracowników i zmotywować ich do regularnego odżywiania i zbilansowanej diety. Efektem takiego działania jest zarówno dobrostan psychiczny, jak i fizyczny. Dzięki zdrowemu odżywianiu podwładni zyskują większą odporność, natomiast możliwość elastycznego wykorzystania przyznanych w ramach karty środków zwiększa ich zadowolenie.

Dlaczego dobrostan psychiczny w czasach pandemii jest tak ważny?

 

W dobie pandemii wiele osób mierzy się z dużym stresem i poczuciem niepewności. Zwrócenie uwagi na well-being pracowników jest więc kluczowym działaniem zapewniającym firmie przetrwanie w trudnych warunkach. W takiej sytuacji wyjątkowo istotne staje się bowiem utrzymanie motywacji podwładnych. Konieczne jest więc zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa oraz zadbanie o ich zdrowie, np. poprzez promowanie odpowiedniego odżywiania i aktywności fizycznej. Oprócz tego należy zwrócić uwagę m.in. na odpowiednią komunikację, ergonomię pracy zdalnej, ograniczenie stresu i udzielanie wsparcia poprzez kanały online.

Oceń artykuł:
Średnia ocen: 2.5
Opinii: 4