Zapewniaj posiłki profilaktyczne swojej załodze

Zgodnie z art. 232 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) pracodawca jest zobowiązany zapewnić nieodpłatnie - pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Posiłek wydawany w formie jednego dania gorącego powinien posiadać wartość kaloryczną około 1000, być zapewniony w dniach wykonywania pracy -  w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3-4 godzinach pracy.

W praktyce ten obowiązek może okazać się niemożliwy do spełnienia dla wielu pracodawców– z uwagi na rodzaj wykonywanej pracy lub warunki organizacyjne. Alternatywne rozwiązanie? Dostarczenie produktów, z których pracownik samodzielnie, w godzinach pracy przygotuje posiłek lub zamówi go w punktach gastronomicznych. To rozwiązanie nie powoduje konieczności obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a przekazanie środków na przedpłaconą kartę na posiłki profilaktyczne nie rodzi obowiązku podatkowego.

Rozwiązania Edenred dają pracownikom swobodę wyboru posiłków i punktów gastronomicznych w całej Polsce. Różnorodna, zbilansowana i zgodna z potrzebami dietetycznymi forma posiłku wpłynie pozytywnie na ich  samopoczucie i długoterminową kondycję.

Wybierz jeden z produktów Edenred