Retencja pracowników – czym jest, jak podnieść wskaźnik retencji?

retencja pracowników

Utrzymanie wartościowych pracowników  jest jednym z największych wyzwań dla firm, bo ludzie to fundament sukcesu każdej organizacji. W tym artykule skupimy się na kluczowym aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi – retencji pracowników. Pokażemy, jak obliczać wskaźnik retencji i jakie strategie można zastosować w celu jego zwiększenia. Odkryjemy również, jak ważną rolę odgrywają w tym procesie benefity pracownicze, zwłaszcza te dobrze dopasowane do potrzeb użytkowników oraz zoptymalizowane kosztowo

Czym jest retencja pracowników?

Termin retencja pochodzi z łaciny (łac. retentio) i oznacza zatrzymywanie, w tym przypadku odnosi się do zatrzymywania pracowników w organizacji. 

Retencja pracowników to ważny wskaźnik efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. Firmy z wysoką retencją są często postrzegane jako atrakcyjne miejsca pracy, w których warto zostać na dłużej, co z kolei przyciąga nowe talenty i buduje pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa na rynku (employer branding).

Retencja pracowników to także termin odnoszący się do zdolności firmy do utrzymania swoich pracowników przez dłuższy czas. Jak zadbać o ten wskaźnik? Czy można zrobić to z pomocą benefitów? Dopasowane do potrzeb benefity, które mają bezpośredni wpływ na jakość życia pracowników, mogą wpływać na wskaźnik retencji. Edenred, jako lider w branży benefitów pracowniczych, rozumie, że retencja jest nie tylko wyzwaniem, ale też szansą na budowanie silnego i lojalnego zespołu. Świadczenia pozapłacowe są tutaj jednym z istotnych czynników.

Jak wyliczyć wskaźnik retencji pracowników?

Wskaźnik retencji pracowników oblicza się, dzieląc liczbę pracowników, którzy pozostali w firmie przez rok, przez liczbę pracowników na początku tego okresu, a następnie mnożąc wynik przez 100. Jest to procentowa miara pokazująca, ile osób pozostało w firmie w stosunku do początkowej ich liczby.

 

 

wzór na wskaźnik retencji

 

Na przykład, jeśli na początku roku mieliśmy 100 pracowników, a na jego koniec 90, wskaźnik retencji wynosi 90% (należy dodać, że uznaje się to za bardzo dobry wynik).

Precyzyjne wyliczenie wskaźnika retencji jest ważne dla zrozumienia dynamiki zatrudnienia w organizacji i pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy. Należy również pamiętać, że są branże, w których rotacja pracowników jest uzależniona od sezonu – dotyczy to turystyki, gastronomii czy rolnictwa.

Jak zwiększyć wskaźnik retencji pracowników?

Przede wszystkim trzeba zadbać o potrzeby swoich pracowników. Zarówno te materialne (rynkowe wynagrodzenia, premie, benefity  całość Total Rewards), jak i niematerialne (potrzeba rozwoju i uznania). 

Aby zwiększyć wskaźnik retencji pracowników, firmy powinny skoncentrować się na tworzeniu pozytywnego środowiska pracy. Zamiast działać po omacku, warto zainwestować czas, aby poznać potrzeby i oczekiwania pracowników. Regularne ankiety satysfakcji, rozmowy oraz zapewnienie możliwości rozwoju zawodowego to ważne działania.

Jak zatrzymać pracowników w firmie?

Najważniejsze kwestie wpływające na wskaźnik retencji to:

  • adekwatne rynkowe wynagrodzenie,
  • atrakcyjne z perspektywy pracowników benefity pozapłacowe (np. karta lunchowa Edenred bezpośrednio wpływa na codzienne zadowolenie pracowników),
  • dobre warunki pracy (w tym bezpieczeństwo zatrudnienia i dbanie o well-being).

Doświadczenie firmy Edenred pokazuje, że dodatkowym, skutecznym narzędziem są benefity pracownicze, które mogą znacznie podnieść satysfakcję i lojalność pracowników.

Równie istotne jest budowanie relacji i zaufania między pracownikami a managementem. Kultura organizacyjna oparta na wzajemnym szacunku, otwartości i współpracy ma fundamentalne znaczenie dla utrzymania wysokiego morale i satysfakcji pracowników.

Czy benefity pracownicze mają wpływ na retencję pracowników?

Benefity pracownicze są ważnym elementem strategii retencyjnej. Badania pokazują, że pracownicy cenią sobie benefity, które są praktyczne i odpowiadają ich aktualnym potrzebom. Firmy, które rozumieją i stosują tę zasadę, często cieszą się wyższą retencją i są postrzegane jako bardziej atrakcyjne na rynku pracy.

Z raportu Hays wynika, że aż 90% badanych pracodawców oferuje benefity płacowe. Jednak poziom zadowolenia pracowników wynikający z benefitów bada już tylko 34% respondentów. 

Od lat najpopularniejsze są: karta sportowa i prywatna opieka medyczna  jednak badania pokazują, że np. z karty sportowej korzysta jedynie niewielki odsetek posiadaczy.

Oferowanie pakietu benefitów, takich jak elastyczne godziny pracy, ubezpieczenie zdrowotne, karta lunchowa czy możliwość pracy zdalnej może znacząco wpływać na zadowolenie i lojalność pracowników  jednak tylko, gdy jest odpowiedzią na potrzebę danej grupy pracowniczej. 

Nietrafnie dobrane benefity to strata potencjału, jaki niesie ze sobą  oferta benefitowa. Pieniądze zainwestowane w świadczenie, które nie jest lubiane i wykorzystywane przez pracowników to zła inwestycja i zmarnowanie szansy na zwiększenie zadowolenia pracowników i wysoką retencję.

Podsumowanie – karta lunchowa wsparciem w utrzymaniu wysokiej retencji 

Retencja pracowników, a zwłaszcza zatrzymanie talentów, jest niezbędne dla rozwoju i utrzymania konkurencyjności organizacji. Benefity, takie jak karta lunchowa, mogą poprawić zadowolenie pracowników i przyczynić się do ich lojalności. 

Jednak skuteczne strategie retencyjne obejmują dużo więcej  stworzenie przyjaznego środowiska pracy, dobrze zaplanowany onboarding i szkolenia, wspieranie rozwoju zawodowego, inwestowanie w relacje wewnątrz zespołów. 

Firmy, które rozumieją i stosują te zasady, nie tylko utrzymują swoich najlepszych pracowników, ale także przyciągają nowe talenty i budują silną markę pracodawcy na rynku pracy.

 

Oceń artykuł:
Średnia ocen: 0
Opinii: 0