Program lojalnościowy zgodny z prawem

Sprzedaż premiowa, loteria, konkurs – każdy z tych rodzajów akcji promocyjnych to odmienne możliwości, ale i wymagania dla organizatora, a także uczestników. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich.

Wybór rodzaju akcji promocyjnej to proces złożony i zależny od wielu czynników. Aby podjąć odpowiednią decyzję należy przeanalizować m.in.  jaki cel spełniać ma akcja, do jakiej grupy odbiorców ją kierujemy, jakiego rodzaju budżet jesteśmy w stanie na nią przeznaczyć, jaki mechanizm będzie najbardziej atrakcyjny dla naszych odbiorców. To podstawowe determinanty wyboru. Po tym etapie analizy przychodzi czas także na faktyczne zapoznanie się z obostrzeniami prawnymi każdego rodzaju akcji.

Loteria
 

Przepisy dotyczące sposobu przeprowadzenia loterii reguluje Ustawa o grach hazardowych. Zgodnie z zapisami warunkiem koniecznym, który musi spełnić organizator loterii, jest element losowości. Na tym jednak nie koniec. Aby móc przeprowadzić loterię należy uzyskać szereg zezwoleń. A to oznacza, że formalności należy zacząć na długo przed planowanym terminem akcji. Niedopełnienie warunków organizacji loterii, może się skończyć dla organizatora tragicznie. Na uczestników, zorganizowanej niezgodnie z prawem loterii, nakładana jest kara pieniężna w wysokości 100% wygranej. To oznacza, że relacja i zaufanie, którą chcesz budować poprzez akcje promocyjne, zostaną mocno nadszarpnięte. A Twoja firma zamiast zyskać w oczach klientów, straci wiarygodność.

Sprzedaż premiowa
 

Sprzedaż premiowa wydaje się znacznie łatwiejszą akcją, do realizacji niż loteria. Także pod kątem prawnym. W jej ramach przekazywane są nagrody dołączone do kupowanych przez konsumenta produktów lub usług. Klient by otrzymać nagrodę musi spełnić określone w regulaminie warunki, np. kupić konkretny produkt, zebrać etykiety z promocyjnych opakowań, znaleźć w paczce specjalny kupon etc.

Jednak trzeba pamiętać, że i w tym przypadku nie tylko uczestnik, ale i organizator musi spełnić konkretne warunki. Spoczywa bowiem na nim obowiązek pobrania podatku przed przekazaniem nagrody zwycięzcy oraz złożenia deklaracji PIT – 8AR. Trzeba się liczyć z wpłaceniem 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, który pobierany jest od wartości przekazywanych nagród w sprzedaży premiowej skierowanej do konsumentów. Jednak nie każda nagroda podlega temu obowiązkowi. Od 2018 roku z podatku zwolnione są nagrody o wartości nie wyższej niż 2000 zł brutto.

Konkurs
 

Obostrzenia prawne konkursu zależą od tego czy mamy do czynienia z konkursem publicznym czy też niepublicznym. Pierwszy typ konkursu jest skierowany do wszystkich konsumentów, drugi zaś do wybranych, znanych organizatorowi osób, np. kontrahentów czy pracowników. W przypadku konkursu publicznego szczególnie istotne jest zapoznanie się z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (tzw. RODO), które wejdzie w życie w maju b.r. Odpowiednie budowanie bazy, przechowywanie i zarządzanie danymi osobowymi w tym przypadku jest najistotniejsze, z punktu widzenia przepisów prawnych.

Oprócz tego obostrzenia prawnego tak naprawdę panuje dowolność zasad w przypadku konkursu. Ważne jednak żeby tworząc te zasady jasno oddzielić konkurs od loterii. Co oznacza, że dokładnie należy określić warunki, których spełnienie doprowadzi uczestnika do zdobycia nagrody. Zwycięzca zostaje wyłoniony spośród grupy najlepszych uczestników, którzy spełnili określone w regulaminie kryteria.

Regulamin to zresztą aspekt obowiązkowy niezależnie od tego po jaki rodzaj akcji promocyjnej sięgniesz. Pamiętaj o podaniu w nim takich informacji jak: nazwa organizatora, adresaci akcji, czas, miejsce i warunki promocji. Niezbędne jest także poinformowanie o sposobie wydania, przedmiocie oraz wartości nagrody, która zmotywuje potencjalnych uczestników do włączenia się w akcję.

karta premiowa

Oceń artykuł:
Średnia ocen: 0
Opinii: 1