Employee experience – jak wygląda zarządzanie doświadczeniami pracowników?

Pracownicy, którzy wynoszą pozytywne doświadczenia ze współpracy z daną firmą, stają się jej najlepszymi ambasadorami. Bardzo istotne jest więc zadbanie o obszar zwany employee experience. Właściwe zarządzanie kadrami w myśl tej idei pozwala nie tylko na zatrzymanie wykwalifikowanych specjalistów w firmie, lecz także na przyciągnięcie do niej nowych fachowców.

Employee experience – co to jest?

 

Employee experience po polsku oznacza doświadczenia pracownika. Tłumaczenie tego terminu dobrze oddaje jego charakter. Pojęcie to rozumiane jest jako suma doświadczeń i wrażeń danego podwładnego, zdobytych podczas pracy w przedsiębiorstwie. Wynikają one z wielu sytuacji powiązanych z funkcjonowaniem firmy. Employee experience obejmuje więc wszystkie doświadczenia związane m.in. z procesem rekrutacji, kontaktami z przełożonymi i współpracownikami, rozwojem w organizacji czy wreszcie odejściem z firmy. To, jakie wrażenia zdobył podwładny na poszczególnych etapach, przekłada się na jego opinię o pracodawcy.

Na jakich elementach skupia się employee experience management?

 

Employee experience management oznacza zarządzanie doświadczeniami pracowników. Tego typu działania skupiają się na budowaniu pozytywnych wrażeń wśród zatrudnionych osób. Cały proces ma charakter długoterminowy i wymaga przyjęcia odpowiedniej strategii. Należy przy tym pamiętać, że zintegrowane podejście do kreowania dobrego employee experience powinno opierać się na trzech filarach. Są one następujące:

  1. Kultura organizacyjna – wartości, misja i wizja, którą reprezentuje dana organizacja, a także takie elementy jak m.in. styl komunikacji i zarządzania obowiązujący w firmie, struktura organizacyjna przedsiębiorstwa oraz jego hierarchia i wszelkie procesy, które w nim zachodzą.

  2. Otoczenie – środowisko pracy, czyli elementy składające się na warunki, w których pracują podwładni (m.in. wygląd biura, obowiązujący system czasu pracy, kwestie związane z demografią zatrudnienia w organizacji, dostęp do udogodnień i benefitów pozapłacowych).

  3. Nowe technologie – nowoczesne rozwiązania technologiczne, do których mają dostęp pracownicy (m.in. urządzenia, takie jak komputer, samochód lub telefon, możliwość pracy zdalnej, korzystanie z Intranetu, firmowych komunikatorów, aplikacji, e-learningu itp.).

Skuteczny employee experience management musi koncentrować się na zapewnianiu pozytywnych doświadczeń w każdym z tych obszarów. Proces ten wymaga postawienia na pierwszym miejscu pracowników oraz próby zrozumienia ich rzeczywistych potrzeb.

Jak wygląda employee experience w czasie koronawirusa?

Zadbanie o pozytywny employee experience w obliczu pandemii koronawirusa jest nie lada wyzwaniem. Sytuacja kryzysowa wymaga od firm podjęcia odpowiednich kroków, których celem jest utrzymanie zespołu nawet w niesprzyjających okolicznościach. Strategie działania organizacji powinny skupić się w tym przypadku na trzech głównych elementach. Są nimi:

  • cel – integracja dobra pracowników połączona z zakorzenianiem wartości i misji firmy wśród jej zespołów, poszczególnych podwładnych oraz w środowisku pracy jako takim;

  • potencjał – postawienie na uaktywnienie możliwości pracowników i danie im szansy na rozwój w nowych obszarach;

  • perspektywa – parcie do przodu nawet w niesprzyjającej sytuacji i dążenie do podejmowania odważnych decyzji pomimo kryzysu i niepewności.

 

W dobie pandemii ważnym trendem z zakresu employee experience jest także budowanie poczucia przynależności i bezpieczeństwa wśród pracowników, zwrócenie jeszcze większej uwagi na wprowadzenie warunków pracy, które sprzyjają dobremu samopoczuciu podwładnych oraz tworzenie wielopokoleniowych zespołów z uwzględnieniem różnic między poszczególnymi osobami.

Warto przy tym pamiętać, że „nowa normalność”, którą wywołało pojawienie się koronawirusa, zostanie z firmami na dłużej. To dobra okazja do nawiązania dialogu z pracownikami i przekształcenia miejsc pracy. Wymaga to również nowego spojrzenia na employee experience management. Z powodu pandemii wyjątkowo istotne stały się kwestie związane z technologią i pracą zdalną. Choć wykonywanie obowiązków w trybie home office zapewnia obecnie większe bezpieczeństwo i wydaje się wygodne, jednocześnie ogranicza procesy społeczne i nawiązywanie kontaktów z ludźmi, przez co utrzymanie zgranego zespołu o odpowiednim poziomie efektywności staje się ogromnym wyzwaniem. Konieczne może się okazać stworzenie modelu, który pozwoli na połączenie pracy zdalnej ze stacjonarną, a co za tym idzie – wypracowanie nowego podejścia do zarządzania kadrami.

Oceń artykuł:
Średnia ocen: 0.5
Opinii: 3