Jak zatrzymać pracownika w firmie?

Dziś nie jest już możliwe utrzymanie wartościowych pracowników, jeśli wszystkich traktujemy w takim sam sposób. Konieczne jest indywidualne podejście. Dostosowanie do indywidualnych preferencji i potrzeb. Kluczem staje się odkrycie czynników motywujących pracownika do działania. Co jest najważniejsze?

Elastyczność i work life balance
 

Pracownicy wymagają elastycznego podejścia do pracy i stworzenia warunków pozwalających na zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym (work life balance). Pracownik chce mieć dziś nie tylko możliwość elastycznego kształtowania czasu pracy (praca zdalna). Chce mieć również poczucie, że bierze udział we współdecydowaniu o tym co dzieje się w firmie. Potrzebuje warunków pracy, w których szanowany będzie jego czas prywatny oraz pozazawodowe zainteresowania.

Atmosfera i integracja z zespołem
 

Równie ważne jest tworzenie odpowiednich warunków pracy zespołowej, w której ludzi łączą wspólne cele oraz wartości. Sprzyja temu angażowanie pracowników w ciekawe, dające szansę rozwoju projekty. Daje to też szansę wyrażania przez pracodawcę uznania dla osiągnięć pracowników. A to buduje właściwą, pozytywną atmosferę pracy.

Dobrze dobrane benefity
 

Konieczne jest odpowiednie dobranie benefitów. Nie wystarcza już zapewnienie opieki zdrowotnej, czy karnetu na zajęcia sportowe. Oferta musi być dobrana do rzeczywistych potrzeb pracowników. Co istotne, pracownicy chcą mieć dziś wpływ na to, w jaki sposób wybór tych benefitów jest dokonywany.

Znana marka pracodawcy (employer branding)
 

Ostatnim ważnym elementem jest rozpoznawalność marki pracodawcy. Większość pracowników chce pracować w znanych firmach, z pracy w których może być dumna. Firma musi być wiarygodna i przestrzegać głoszonych wartości. Musi też zapewnić właściwy sposób traktowania pracowników. Oprzeć go na wzajemnym szacunku i współpracy.

karta lunch

Oceń artykuł:
Średnia ocen: 0
Opinii: 1