Inwestycja w przedpłacone karty premiowe = większe oszczędności

Karty premiowe to, według badań, jedna z najpopularniejszych form nagród przyznawanych w programach lojalnościowych i wsparcia sprzedaży. Są to nagrody atrakcyjne zarówno dla uczestników, jak i organizatorów. Dlaczego?

Spersonalizowane, natychmiast dostępne, elastyczne, takie które nie wymagają magazynowania, są zawsze w zasięgu ręki organizatora. To wszystko cechy przedpłaconych kart premiowych. Zalety kart, z perspektywy zarówno organizatorów, jak i uczestników można mnożyć. Jednak często przed podjęciem decyzji o uruchomieniu programu lojalnościowego czy też na kolejnym etapie – wyboru nagrody, w umysłach organizatorów pojawiają się pytania o opłacalność inwestycji w tego typu działania. Jednak i w tym przypadku karty premiowe okazują się bardzo atrakcyjną propozycją, ze względu na oszczędności jakie za sobą niosą.

Podatek VAT
 

Artykuły promocyjne, które rozdawane są bezpłatnie w różnorodnych akcjach marketingowych, są obłożone podatkiem VAT. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podlegają te czynności, których przedmiotem są towary i usługi. Tymczasem zarówno elektroniczne, jak i w papierowe, bony premiowe nie są ani świadczeniem usługi ani towarem, dlatego też nie podlegają temu opodatkowaniu. Oznacza to, że sięgnięcie po karty premiowe, przyniesie oszczędności w budżecie akcji promocyjnych na poziomie 23%.

Zwolnienia podatkowe
 

Podatek VAT to nie jedyne obciążenie finansowe, z którym trzeba się liczyć. Na uwadze warto mieć także podatek dochodowy, nakładany na zwycięzców programów lojalnościowych,m.in. konkursów oraz sprzedaży premiowej, który musi pobrać od nich organizator. Żeby nie zniechęcić do siebie uczestników, warto pamiętać o stawkach, które zwalniają z podatku i proponować takie nagrody, które będą korzystne, również pod tym kątem, dla uczestników.

Zgodnie z art. 21, ust. 1, pkt 6a, 68 i 68a Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity DzU z 2018 r., poz. 200 z późn. zm.) – ustawa o PDOF – osoba fizyczna jest zwolniona z podatku dochodowego m.in. w przypadku uzyskania nieodpłatnie:

  • świadczeń przekazanych w ramach promocji lub reklamy – jednorazowo do 200 zł – przy czym zwolnienie nie dotyczy świadczeń przekazywanych m.in. własnym pracownikom lub zleceniobiorcom (pkt 68a);
  • nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jednorazowo do 2000 zł – pod warunkiem, że nagroda nie dotyczy prowadzonej przez osobę fizyczną działalności gospodarczej (pkt 68);
  • wygranych w konkursie z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu – jednorazowo do 2000 zł (pkt 68);
  • wygranych w konkursie organizowanym i emitowanym (ogłaszanym) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) – jednorazowo do 2000 zł (pkt 68);
  • wygranych w loterii promocyjnej – jednorazowo do 2280 zł – przy czym za jednorazową wartość wygranych w loterii promocyjnej uważa się kwotę uzyskaną na podstawie jednego losu lub innego dowodu udziału w grze (pkt 6a).

W powyższych przypadkach świadczeniodawca (organizator) nie jest zobowiązany do pobierania podatku i składania deklaracji PIT-8C lub PIT-8AR.

karta premiowa

Oceń artykuł:
Średnia ocen: 0
Opinii: 1