Transparentna polityka wydatków i podróży służbowych dla wszystkich pracowników

Firmy często tworzą politykę wydatków służbowych, ale nie kontrolują zasad ich przestrzegania. Efektem są nadużycia i pomyłki w tym zakresie. Ze Spendeo by Edenred® firma wprowadza politykę wydatków służbowych, a odpowiednie mechanizmy ułatwiają jej przestrzeganie. Pracownicy wiedzą, kiedy i na co mogą przeznaczać firmowe środki, a osoby nadzorujące mają 100% kontrolę.

Wprowadź transparentne zasady wydatków służbowych. Wybierz kompleksowe narzędzie Spendeo®